);

Ubezpieczenie Rodzinne
na życie

UBEZPIECZENIE RODZINNE NA ŻYCIE

Niestety w życiu każdego z nas zdarzają się przykre lub trudne sytuacje, w wyniku których nagle potrzebujemy dodatkowych pieniędzy.

Na pewno znasz takie sytuacje z własnego doświadczenia lub doświadczenia bliskich i znajomych. Może to być choroba, wypadek, a nawet śmierć kogoś bliskiego, ale i wielkie szczęście jak urodzenie dziecka.

Taka nagła sytuacja może Cię spotkać, lub Twoich bliskich w każdej chwili. Warto już teraz zabezpieczyć się przed nią. Jak to zrobić i nie nadwyrężać swojego budżetu? To proste – z pomocą przychodzi Ci indywidualne ubezpieczenie rodzinne na życie.

Jest ono najbardziej optymalnym sposobem zapewnienia sobie i bliskim w nagłych sytuacjach nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych wpłacając co miesiąc np. tylko 42 złote.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczony zostaje objęty odpowiedzialnością Towarzystwa bez wymogu wykonywania dodatkowych badań, m. innymi z tytułu:

 • Zgonu
 • Zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Zgonu w wyniku udaru mózgu lub zawału serca
 • Uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ciężkiego zachorowania (np. nowotwór, zawał, itp.)
 • Zgonu rodziców lub teściów
 • Pobytu w szpitalu
 • Urodzenia dziecka
 • inne

KTO MOŻE przystąpić do UBEZPIECZENIA?

Ubezpieczeniem rodzinnym może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 57 roku życia.
 • w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym,  w szpitalu, w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w innej podobnej placówce.
 •  nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • w ciągu ostatniego roku (licząc od daty podpisania deklaracji) nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (zwolnienie nie dotyczy złamania, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka).
 • w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od dnia podpisania deklaracji) nie chorowały i nie chorują na: nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wadę serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, choroby psychiczne.

Wyłączenia z odpowiedzialności

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem niżej wymienionych zawodów lub czynności: 

górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz SOP, ABW, CBŚ, CBA, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.

warianty ubezpieczenia

Proponujemy wybór jednego z trzech wariantów ubezpieczenia rodzinnego

42 zł

miesięcznie

57 zł

miesięcznie

47 zł

miesięcznie

FAQ

Przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi po otrzymaniu przez nas: oryginału podpisanej deklaracji przystąpienia oraz pierwszej składki.

Na stronie :

 1. Klikając w „Zobacz wszystkie” przechodzimy do pełnej oferty
 2. Wybieramy wariant ubezpieczenia klikając na dole tabelki w „Wypełnij wniosek”
 3. Wypełniamy formularz z danymi do wniosku
 4. Po wysłaniu formularza – zostanie automatycznie przesłany na podany w form. adres mailowy – mail z załączonym wypełnionym wnioskiem i ewentualnie dodatkowymi dokumentami, oraz numerem konta do wpłat składek
 5. Drukujemy i podpisujemy przesłane dokumenty.
 6. Wysyłamy dokumenty do Kancelarii Brokerskiej na adres podany w mailu
 7. Wpłacamy składkę na podane indywidualne konto
 8. Po akceptacji danych i otrzymaniu pierwszej składki – dokumenty zostają przekazane do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 9. Do dnia 25 miesiąca, w którym rozpoczęło się ubezpieczenie zostaje wysłany Certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.o

Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył Wniosek – Deklarację zgody
ubezpieczenie kończy się z końcem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia składka.
Uwaga! Wpłata składki w wysokości niższej niż wymagana, traktowana jest jako nieopłacenie należnej składki.

Tak, aby przystąpić do ubezpieczenia konieczne jest złożenie osobnego wniosku dla każdego ubezpieczonego.

W menu, w zakładce Szkody znajduje się opis procedury oraz wykaz potrzebnych dokumentów w zależności od rodzaju zdarzenia. Są tam opisane trzy sposoby złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Także nasza Kancelaria pod numerem tel. 513338302 udzieli wszelkich informacji w zakresie dokumentacji koniecznej do wypłaty świadczenia. Wypłata następuje w terminie do 30 dni na konto lub adres podane we wniosku o wypłatę świadczenia.

Pełne OWU i UWUD (Ogólne warunki ubezpieczeń dodatkowych) znajdują się na naszej stronie w zakładce „Druki

Są one przesyłane także w postaci pliku pdf. mailowo przy wypełnieniu wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia.